Cercle Català de Marsella

El nostre telèfon des de França: 04 91 62 16 32
 
El nostre telèfon des de fora de França: 00 33 4 91 62 16 32
 
El nostre correu electrònic: cercle.cat.mar@free.fr
 
Per a qüestions relatives a la pàgina web: ccatmarsella@gmail.com


TAMBÉ ENS POT ENVIAR UN MISSATGE UTILITZANT EL SEGÜENT FORMULARI


Escrigui el seu missatge aquí sota:

Desitja resposta? No        Sí, per e-mail        Sí, per telèfon

Ompli les dades que calguin per donar-li resposta, si la necessita
(si ens informa de l'email, aquest cal entrar-lo dues vegades a efectes de comprovació)

Nom i cognoms:  
Telèfon(s):  
E-mail:  
Repetir e-mail:  

                                       I M P O R T A N T

Per comprovar, si s'escaiés, la fiabilitat de la informació tramesa, l'adreça IP del seu ordinador, 34.226.208.185, s'adjuntarà a la resta de dades quan faci clic a "Enviar".

D'acord amb les disposicions vigents sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem de que les dades facilitades mitjançant aquest formulari NO s'incorporaran a cap fitxer de dades personals i únicament seran tractades per donar resposta a la seva petició, consulta o comentari.

INFORMI'S SOBRE LA POLÍTICA DE PRIVACITAT DEL CERCLE CATALÀ DE MARSELLA, FENT CLIC AQUÍ

AVÍS LEGAL
Amb el suport de:
Conseil General - Departement Bouches-du-Rhône Comunitats Catalanes de l'Exterior Generalitat de Catalunya - Secretaria d'Afers Exteriors
Pàgina allotjada a l'espai gratuït de www.flog.cat per a comunitats virtuals en català.
  © Cercle Català de Marsella