Arxiu de l'autor: ccatmarsella

Gener / Març 2018 – BUTLLETÍ DEL CERCLE CATALÀ DE MARSELLA

                                 

Gener   Febrer   Març   2018

 
N’oubliez pas de payer vos cotisations 2018, ou de faire un don au Cercle Catalan pour lui permettre de continuer à vous proposer des activités et des cours. Les dons bénéficient d’une importante déduction fiscale.


No oblideu de pagar la vostra quota anual que és de 25€ o de fer un donatiu al Cercle Català, per poder continuar totes les nostres activitats. Els donatius us serviran per una deducció fiscal.
 

 
Le Cercle Catalan va fêter ses
100 ans le 16 juin.

Lors de notre dernière assemblée générale Francesc Panyella, notre président, devant la mine déconfite des 15 adhérents présents et le sombre avenir financier qui s’annonce, nous a dit que : «c’était une chance pour une association de fêter ses 100 ans» et nous a incités à être gais et optimistes.

Donc, OUI, soyons gais et optimistes, mais le cercle de 2018 n’est plus celui de 1918….

Le cercle de 1918 était en pleine construction, il était le petit morceau de patrie à Marseille, que chacun était venu bâtir pour retrouver ses accents, ses odeurs, ses coutumes, la chaleur humaine et le réconfort pour survivre à l’éloignement. Tout était à construire, l’avenir était devant lui….

Au cours de toutes ces années de nombreux bénévoles sont venus entretenir la flamme de ce petit morceau de patrie mais aussi, pour participer à le faire connaitre, le partager et faire rayonner la lumière de cette Catalogne que nous aimons tant.

En 2018, la flamme vacille, de nombreux membres ont disparu ou se sont éloignés et le nombre d’adhésions a diminué ce qui a provoqué une baisse des cotisations, venue s’ajouter à la baisse des subventions.

En 2018, le rayonnement de la Catalogne à Marseille est en péril.

Venez, apportez-nous vos idées, aidez-nous à permettre la réussite, le 16 juin, de la célébration du centenaire, réussite qui nous permettra de dire haut et fort NON le Cercle Català n’est pas moribond il est en simple mutation pour rejoindre les aspirations de la nouvelle société et continuer à faire rayonner la culture catalane.

 
El Cercle Català celebrarà els seus
100 anys el 16 de juny

A la darrera assemblea general, Francesc Panyella, el nostre president, davant la minsa xifra de 15 socis presents i un futur financer que es preveu fosc, ens va dir que era una sort per una associació de celebrar els 100 anys i ens va incitar a estar contents i optimistes.

SÍ, siguem alegres i optimistes, tot i que el Cercle de 2018 no sigui el del 1918…

El Cercle de 1918 estava en plena construcció, era el petit bocí de pàtria a Marsella, on cadascú havia vingut per reviure els seus accents, els olors, els costums, l’escalfor humana i el reconfort necessari per sobreviure a la distància. Tot estava per fer, tenien el futur davant…

Al llarg de tots aquests anys, molts voluntaris han vingut per mantenir la flama d’aquest bocí de pàtria, però també per participar a fer-la conèixer, a compartir i a difondre la llum d’aquesta Catalunya que tant estimem.

El 2018 la flama vacil·la, molts membres ja no hi són, altres han marxat, i el nombre de socis ha disminuït, la qual cosa ha provocat una baixada de les cotitzacions, que s’afegeix a les retallades de les subvencions.

Ara per ara, la projecció de Catalunya a Marsella està en perill.

Veniu, aporteu-nos les vostres idees, ajudeu-nos per tal que la celebració del centenari, el 16 de juny, sigui un èxit. Un èxit que ens permetrà de dir clar i fort : NO, el Cercle català no està moribund, simplement es troba en un període de canvi per reorientar les aspiracions de la nova societat i poder continuar difonent la cultura catalana.

Avril
⇛ Date à prévoir – Sortie pédestre « Côte bleue »
    Animée par Bertrand Fortin, avec repas champêtre.
⇛ Semaine du 23 au 27 avril – Sant Jordi – « Fête du livre et de la rose »
    Librairie « La Touriale » – pot de l’amitié le jeudi 26 à 7h.
Mai
⇛ 6 mai – Festival Palais Longchamp
⇛ 19 mai – Forum des langues – de 10h à 20h Friche Belle de Mai.
Juin
⇛ 16 juin – Manifestation des 100 ans du Cercle
⇛ Date à prévoir – Repas de fin de saison Estaque

 

 
Arei escrita

Tenc una tenda de campanya lusa
La plant discretament pel nord de l’illa
A les platges desertes de setembre
Menj pa fet meu i fruita
Passeig, escolt, escrit
Parl amb els arbres

No ho dubtis:
Viure és mès que existir

Damunt la sorra
Agraesc a la nit els seus misteris
I encenc un foc humit de lleyna morta
El fum sembla una ofrena
El vent canvia
M’invent l’eternitat.
Fa trons.

Plou terra

Un bouquet de fleurs aux couleurs de La Catalogne
Un ram de flors amb colors de Catalunya


 

Hem descobert a la classe de català el poeta menorquí Ponç Pons Giménez, un home de la terra molt humà, erudit i apassionat. Viu per la poesia i la poesia el fa viure. La seva obra transmet un missatge de defensa del paisatge i la illa contra els abusos ambientals del turisme i la globalització.

 

La galette des Rois


 
AVIS AUX AMATEURS DE BON CAVA

A l’occasion du centenaire du Cercle Catalan, nous avons choisi de boire un cava écologique, de tradition, et d’excellente qualité dont vous trouverez les caractéristiques en cliquant sur la bouteille à droite.
Avant de procéder à la commande, nous proposons aux adhérents et sympathisants de profiter de l’avantage financier dont le Cercle Catalan a bénéficié: c’est-à-dire la bouteille de Cava à 9,50€.
Si vous êtes intéressé par cette proposition, je vous invite à envoyer votre commande par messagerie : cercle.cat.mar@free.fr, avant le 30 avril, et nous envoyer le chèque correspondant à:

Maisons des Associations
Cercle Catalan
Boite 294
13001-Marseille
 
http://www.altaalella.wine/fr/vins-caves-alella/caves-alella/

 

Forom des Langues du Monde, 1ère édition à Marseille.

Il se tiendra le samedi 19 mai 2018, à la Friche Belle de Mai, 13003 Marseille, de 10h00 à 20h00.
Venez découvrir les cultures multiples existantes sur le territoire.
25 langues seront représentées à la Belle de Mai, chaque association représentant une langue, proposera des initiations à la langue, ainsi que des ateliers de chant, musique, danse, poterie, calligraphie ateliers d’écritures, graphs, ateliers numériques, etc., des expositions, deux conférences, et des concerts de musique du monde. Le Cercle Catalan sera présent. Venez nous rejoindre!

Octubre / Desembre 2.017 – PORTADA

 

Octubre   Novembre   Desembre   2.017

No hi ha camí per a la pau, la pau es el camí.
                                               Mahatma Gandhi (1869-1948). Polític i pensador indi.

 

En 2018 nous aurons encore plus besoin de vous, de votre participation, afin de pouvoir préparer le centenaire, du Cercle Català de Marseille, que nous fêterons dignement et avec éclat au mois de Juin.

L’année se termine et en Catalogne, l’approche des prochaines élections du 21 dé-cembre met un peu plus d’ambiance dans une atmosphère déjà très surchargée, surtout depuis le référendum du 1er octobre 2017.

Souhaitons des élections propres sans oublier que personne n’a le droit d’imposer des traditions et une langue qui ne correspond pas aux racines profondes d’un pays. Jordi Savall dans une interview publiée dans L’OBS du 4 octobre 2017 explique : « Lorsque j’étais enfant, j’ai été obligé de parler castillan à l’école. Sur mon certificat de naissance, il a fallu mettre “Jorge” et non “Jordi”. Car porter un prénom catalan était interdit. Avec la transition, nous avons enfin acquis ces droits élémentaires. Mais on voit bien que l’Espagne ne supporte toujours pas que nous affirmions notre différence. ».

Al 2008 necessitarem encara més la vostra ajuda i la vostra participació per tal de preparar el centenari del Cercle Català de Marsella, que celebrarem dignament i amb molta joia el mes de juny.

Aquest any s’acaba i, a Catalunya, la proximitat de les properes eleccions del 21 de desembre afegeixen més tensió en una atmosfera ja molt carregada, sobretot després del referèndum de l’1 d’octubre de 2017.

Esperem que aquestes properes eleccions siguin transparents, sense oblidar que ningú té dret d’imposar unes tradicions ni una llengua que no correspon a les arrels profundes d’un país. Jordi Savall, en una entrevista publicada a l’OBS el 4 d’octubre de 2017, explica: “quan era petit, estava obligat a parlar castellà a l’escola. A la meva partida de naixement, va caldre posar Jorge en lloc de Jordi, ja que posar un nom català estava prohibit. Amb la transició, vam poder finalment adquirir aquests drets fonamentals. Tanmateix, veiem encara avui que Espanya no tolera que vulguem afirmar la nostra diferència.”

Fill meu per Catalunya
vull veure’t gran i fort;
fes cara als que l’ultrajin
I per ella, viu i mort.
                   …………
Som i serem gent catalana
tant si es vol com si no es vol,
que no hi ha terra més ufana
sota la capa del sol.

Extrait de “La Santa Espina”

 
 
 

Des cours de catalan seront dispensés pour les débutants, tous les lundis de 18h à 19h30, à la Maison des Associations.
Pour ces deux derniers trimestres 2018, le prix des cours sera de 70€, plus la cotisation annuelle de 25€ au Cercle Catalan.
Renseignez vous au:
06-85-15-09-25 ou
06-11-81-84-63
……………………………………
L’année s’achève, n’oubliez pas de payer votre cotisation 2018.


Le 16 juin 2018, le Cercle Catalan fêtera ses 100 ans.
À cette occasion une petite fête será organisée pour honorer tous ceux et celles qui ont oeuvré pour faire vivre ce cercle et rayonner la culture catalane. Les adhérents et sympatisants seront invités.
Notez cette date dés à présent dans vos agendas.

El 16 de juny de 2018, el Cercle Català celebrarà els seus 100 anys.
Per aquesta ocasió, s’organitzarà una petita festa per honorar totes i tots aquells que han col·laborat per fer viure aquest Cercle i irradiar la cultura catalana. Tant els membres del casal com els simpatitzants hi estan convidats.
Ja podeu apuntar aquesta data a les vostres agendes!

27 janvier: Fêtons les rois à 15h , Maison des Associations.
10 mars: Assemblée Générale à 15h suivi d’un pot.

SUMARI

Vida del Cercle.

Catalunya: abans i després de l’1 d’Octubre.
Catalogne: Avant et après le 1er Octobre.
Josep M. Llauradó

Le disque «La Sardana, camí de la UNESCO» un bon cadeau pour Noël.
El disc ‘La Sardana, camí de la UNESCO’, pot ser un bon regal per al Nadal.

Octubre – Desembre 2.017 – Vida del Cercle

La Diada


Nous avons dansé la sardane au son de la Cobla Mil·lenaria sur le Vieux Port.
 
Ballant sardanes al so de la Cobla Mil·lenària al Port Vell.


Les cours de catalan. Toujours aussi motivés pour apprendre notre belle langue!

Les classes de català. Sempre motivats per aprendre la nostra bella llengua!


 
 
La castagnade, peu de monde mais de l’ambiance!
La castanyada: hi havia poca gent, però molt bon ambient!


Le cercle catalan a participé à deux manifestations de soutien à La Catalogne.
El cercle català va participar a dues manifestacions de suport a Catalunya.

Octubre / Desembre 2.017 – Catalunya: abans i després de l’1 d’Octubre / Catalogne: Avant et après le 1er Octobre. – Josep M. Llauradó

 

Catalunya: abans i després
de l’1 d’Octubre

El 6 de setembre de 2017 el Parlament de Catalunya va anunciar que la data del referèndum seria l’1 d’octubre. Aquí va començar l’etapa més moguda de la història recent de Catalunya.

Ràpidament la justícia espanyola el va declarar inconstitucional i no va permetre que se’n fes campanya. Es va perseguir qualsevol empresa que treballés per dur a terme el referèndum, milers de policies nacionals i guàrdia civils van arribar al Principat per perseguir qualsevol entitat o persona física que defensés el referèndum, fins arribar al punt d’entrar a diferents conselleries de la Generalitat per buscar-hi informació que els permetés frenar el referèndum.

Per altra banda, davant de la repressió, bona part de la ciutadania catalana es va manifestar per fer-ho possible: la gent va sortir a penjar cartells cada vespre, va defensar cada entitat, empresa o persona que fos perseguida per la justícia espanyola, i ho va fer amb civisme i alegria, creient que la força del poble faria possible votar l’1-O.

L’1 d’octubre, la gestió combinada de persones anònimes va fer arribar les urnes a cada col·legi electoral. Van aparèixer els CDRs (Comitès en Defensa del Referèndum -també dits Comitès en Defensa de la República-), els votants de cada col·legi van defensar la seu de forma pacifica i van fer tot el possible per tal que el referèndum fos un èxit.

Davant de les mobilitzacions, l’Estat espanyol va actuar amb una repressió extrema de violència en diveros col·legis electorals, deixant un miler i escaig de ferits, la majoria contusions. Tot i això, no van aconseguir evitar que més de 2 milions de catalans votessin.

La victòria del SÍ va ser clara, amb un 43,03% de participació, el sí va guanyar amb un 90,18%. És evident que el referèndum només va mobilitzar el votant independentista, tot i així, la suma de votants favorables al referèndum més la repressio viscuda van provocar que el 27 d’octubre es declarés unilateralment la independència, deixant la porta oberta a possibles negociacions que no van arribar mai.

L’amenaça de l’aplicació de l’article 155 de la Constitució (llei amb què s’inhabilita el govern de la Generalitat i es deixa el control de Catalunya en mans del Gobierno de España); la repressió judicial, que portà a la presó els dos màxims dirigents de les dues entitats que han liderat les mobilitzacions independentistes, i la poca convicció dels dirigents polítics a l’hora de declarar la independència, va fer que la ciutadania ho celebrés amb molta desconfiança en la república catalana.

Els dies següents, es va començar a aplicar el 155, part dels consellers van ser empresonats i d’altres, com el president Carles Puigdemont, van haver d’exiliar-se a Brussel·les per evitar la presó i es van convocar eleccions per al 21 de desembre. Tots els partits s’hi presenten, uns per reafirmar la proclamació de la república i abolir el 155 i altres per donar fi al procés independentista. El següent episodi el sabrem després de les eleccions.

Catalogne: Avant et après
le 1er Octobre

Le 6 septembre 2017 le parlement de Catalogne annonçait la date du référendum pour le 1er octobre suivant. C’est là qu’a commencé l’étape la plus mouvementée de l’histoire récente de la Catalogne.

Rapidement la justice espagnole a déclaré le référendum inconstitutionnel et a interdit la campagne électorale, menaçant de poursuivre toute entreprise ayant contribué à mener le référendum à bon terme, mobilisant pour cela des milliers de policiers nationaux et de gardes civils déplacés en Catalogne et destinés à poursuivre toute entité ou personne physique qui aurait enfreint l’interdiction. Cette chasse allant jusqu’a investir différents ministères de la Généralité pour perquisitionner et essayer de trouver des informations, qui auraient pu permettre d’arrêter le référendum.

Devant une telle répression une bonne partie des citoyens catalans à décidé de manifester son opposition à de telles pratiques. Pour cela les citoyens sont sortis de chez eux, pour coller des affiches et défendre chaque entité ou personne poursuivie par la justice espagnole, dans ce cadre, le tout avec civisme et dans la bonne humeur pensant que la force du peuple rendrait possible le vote du 1 octobre.

Le 1 octobre donc, l’action combinée et organisée de nombreux anonymes a permis de faire arriver la totalité des urnes dans leur bureau de vote. C’est à ce moment que sont apparus les CDRS (Comitès en Defense del Referendum), comités constitués de votants volontaires qui ont défendu pacifiquement chacun des bureaux de vote, rendant ainsi possible la tenue du référendum.

Devant cette mobilisation l’état espagnol a riposté par une violente répression à l’intérieur et autour de divers bureaux de vote, laissant sur le sol et sur le pavé un millier de blessés. Mais ce déchainement de violence n’a pas réussi à empêcher que plus de 2 millions de catalans puissent s’exprimer.

La victoire du “SI” avec 90,18% de voix et 43,03% de participation a été claire. Il est évident que seuls ou presque, les indépendantistes ont été mobilisés. De fait le nombre de votes en faveur du oui plus la répression brutale très mal vécue ont fait que le 27 octobre ait été proclamée unilatéralement l’indépendance, laissant ainsi la porte ouverte à de possibles négociations, ce qui n’était jamais arrivé auparavant.

La menace de l’application de l’article 155 de la constitution (Loi qui inhabilite le gouvernement de la Généralité et laisse le contrôle aux mains du seul gouvernement espagnol), la répression judiciaire qui a provoqué l’emprisonnement des plus hauts dirigeants des deux entités qui ont dirigé les mobilisations indépendantistes et le peu de conviction des dirigeants politiques au moment de déclarer l’indépendance, ont fait que les citoyens ont cueilli avec quelque méfiance la République Catalane.

Les jours suivant l’application de l’article 155, une partie des conseillers (ministres) ont été emprisonnés et d’autres comme Carles Puigdemont ont du s’exiler à Bruxelles pour éviter la prison et le gouvernement espagnol a décidé les élections du 21 décembre. Tous les partis présentent des candidats certains pour réaffirmer la proclamation de la république et abolir l’article 155 et les autres pour mettre un terme au processus d’indépendance.

Le prochain épisode nous le dira : après les élections.

Josep M. Llauradó

Octubre / Desembre 2.017 – Le disque «La Sardana, camí de la UNESCO» un bon cadeau pour Noël / El disc ‘La Sardana, camí de la UNESCO’, pot ser un bon regal per al Nadal

Le disque
«La Sardana, camí de la UNESCO»
un bon cadeau pour Noël

La Sardane a entrepris un long chemin pour être reconnue comme Patrimoine Culturel Immatériel de l’Humanité ce qui, si tout va bien, devrait se conclure dans un délai de deux à quatre ans, coïncidant avec l’annonce des villes Capitales de la sardane pour 2019 et 2020. La Confédération «Sardaniste» de Catalogne a rendu publique une nouvelle initiative pour contribuer à l’élaboration du dossier de promotion, ainsi qu’à son financement, pour que cette danse populaire obtienne le maximum de chances auprès de L’UNESCO. Il s’agit du disque «La sardane cami de l’UNESCO» qui offre une sélection de sardanes et de pièces pour cobla interprétées habituellement au cours des finales du concours «La sardana de l’any». Il s’agit d’un CD qui comporte 11 titres : la sardane Cala Romana, de Tomàs Gil i Membrado; la polka Trio d’oiseaux, de Jules Pillevestre; le poème symphonique pour cobla et orchestre L’Aplec, d’Agustí Borgunyó; le poème symphonique La processó, de Xavier Pagès et la sardane Somni, de Manel Saderra i Puigferrer. L’édition de ce CD faite sous l’impulsion de la Confédération Sardaniste de Catalogne inclut une large explication sur les procédures à suivre, pour être reconnu en tant que Patrimoine Immatériel, ainsi que de très nombreuses données sur l’importance des actions à entreprendre pour rehausser la grandeur du collectif «sardaniste» en Catalogne.

Dans l’article, le président de la «Confederació Sardanista de Catalunya» Joaquim Rubacado explique à Tornaveu que le projet d’éditer ce disque est venu de la nécessité de financer le rêve d’obtenir cette haute récompense pour le patrimoine «sardanistique» du pays. Et comme le chemin est long et coûte cher nous avons pensé à réutiliser les enregistrements existants faits au cours des différentes finales des concours «La Sardana de l’Any».

À la question : Qu’elle est la finalité de cette candidature ? le président répond : C’est sûr qu’il faut être patients, nous travaillons avec un délai de deux à quatre ans conscients que tout dépendra également de la situation politique en Catalogne. Nous allons essayer de présenter cette candidature conjointement avec la France et Andorre, nous avons des contacts avec ces deux états, ce pourrait être une voie pour accélérer le processus tout en tenant compte que pour l’instant nous sommes soumis à l’état espagnol…..

….. Vous pouvez acheter le CD auprès de la Confédéracio Sardanista de Catalunya au prix de 10 euros en envoyant un courrier éléctronique à info@conf.sardanista.cat.

El disc
‘La Sardana, camí de la UNESCO’
pot ser un bon regal per al Nadal

La Sardana ha iniciat un llarg camí per convertirse en Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat, que si tot va bé, podria concloure en un termini d’entre dos i quatre anys. Coincidint amb l’anunci de les Capitals de la Sardana del 2019 i el 2020, la Confederació Sardanista de Catalunya ha fet pública una nova iniciativa per contribuir al finançament de l’elaboració del dossier i la promoció necessària perquè aquesta dansa popular obtingui el reconeixement màxim de la UNESCO. Es tracta del disc ‘La Sardana, camí de la UNESCO’, que ofereix una selecció de sardanes i peces per a cobla interpretades durant les finals del concurs de La Sardana de l’Any. El CD conté 11 títols diferents: La sardana Cala Romana, de Tomàs Gil i Membrado; la polka Trio d’oiseaux, de Jules Pillevestre; el poema simfònic L’Aplec, d’Agustí Borgunyó; el poema simfonico-coblístic La processó, de Xavier Pagès o la sardana Somni, de Manel Saderra i Puigferrer. L’edició és de Picap, amb l’impuls de la Confederació Sardanista de Catalunya, i també inclou una àmplia explicació sobre els procediments que cal seguir per a l’obtenció d’aquest reconeixement de Patrimoni Immaterial i una munió de dades sobre la importància de la sardana per tal de realçar la magnitud del col·lectiu sardanista a Catalunya.

El president de la Confederació Sardanista de Catalunya, Joaquim Rucabado, explica a Tornaveu que el projecte d’editar aquest disc sorgeix “de la necessitat de finançar econòmicament la il·lusió d’obtenir el més alt reconeixement per al patrimoni sardanístic del país, perquè el camí que cal recórrer és llarg i costós en tots els sentits”. És per això que la Confederació va pensar que podria aprofitar les gravacions que ja s’havien fet en les audicions dels premis de la Sardana de l’Any per obtenir recursos econòmics i alhora difondre aquest patrimoni entre la població: “Amb un cost relativament baix, podem aconseguir ingressos per a la candidatura a la UNESCO i alhora projectar la qualitat artística excel·lent de la nostra sardana”, afegeix Rucabado.

Quins terminis té aquesta candidatura? El cert és que cal ser pacients, tal com assenyala el president de la Confederació Sardanista: “Treballem amb un marge d’entre 2 i 4 anys, conscients que tot plegat també dependrà de la situació política de Catalunya, i de si es fa finalment una candidatura internacional amb França i Andorra”. Rucabado reconeix: “Ja tenim contactes amb aquests dos estats, que podrien ser una via per accelerar el procés, tenint en compte que a hores d’ara ens trobem sotmesos a l’Estat espanyol”. En qualsevol cas, els seus impulsors segueixen treballant per tenir a punt com més aviat millor el dossier per presentar la candidatura sardanística.

A més de diners, també els cal projecció. I en aquest sentit, en Joaquim Rucabado remarca l’acció de patrocini dels supermercats Bonpreu-Esclat, que ha proporcionat a la Confederació pancartes mòbils sobre la candidatura de la Sardana, que s’exhibeixen durant les jornades i activitats relacionades amb aquesta dansa arreu del país.

Podeu comprar el CD ‘La Sardana, camí de la UNESCO’ a través de la Confederació Sardanista de Catalunya al preu de 10 euros, enviant un correu electrònic a info@conf.sardanista.cat.

Juliol / Setembre 2.017 – PORTADA

 

Juliol   Agost   Setembre   2.017

Cette rentrée de septembre 2017 voit, bien présents, de chaque côté des Pyrénées, deux énormes SI affirmer haut et fort leur présence.

En Catalogne nord un SI pour s’opposer à la disparition du « Pays Catalan » désormais programmée, car le Conseil d’État a rejeté définitivement les recours contre ce nouveau nom de la région. Une aberration qui va situer sur les guides touristiques du monde entier, Le Canigou, Collioure et l’Abbaye de Saint Michel de Cuxà en ….. Occitanie.

Pour la Catalogne sud un SI devrait répondre à la question du référendum qui doit avoir lieu le 1er octobre : « Voulez-voans us que la Catalogne soit un Etat indépendant sous la forme d’une république ? ».

Dans le cas du référendum, la réponse sera connue dans quelques jours, par contre concernant la « restitution » de Pays Catalan c’est une longue lutte qui ne fait que commencer.

Nous ne pouvons pas entamer cette nouvelle saison sans vous faire part du message de solidarité que nous avons envoyé, en votre nans om, à nos amis, après les attentats de Barcelone et Cambrils.

Ils remercient tous les membres du Cercle Catalan.

Bonne saison 2017/2018.

 

 
Aquest inici de setembre de 2017 ve marcat per dos enormes SÍ que s’alcen alts i fort a banda i banda dels Pirineus.

A la Catalunya nord, un SÍ per oposar-se a la desaparició del “Pays Catalan”, que havia estat proposat, ja que el Consell d’Estat ha refusat definitivament els recursos contra aquest nou nom de la regió. Una aberració que situarà, a les guies turístiques de tot el món, el Canigó, Cotlliure i l’abadia de Sant Miquel de Cuixà a… Occitània.

A la Catalunya sud, un SÍ que ha de respondre a la pregunta del referèndum que hauria de tenir lloc l’1 d’octubre: “Voleu que Catalunya sigui un estat independent en forma de república?”.

En el cas del referèndum, la resposta se sabrà d’aquí a pocs dies; en canvi, pel que fa a la resti-tució del Pays Catalan, es tracta d’una llarga lluita que tot just acaba de començar.

No podem encetar aquesta nova temporada sense compartir el missatge de solidaritat que hem adreçat de part vostra als nostres amics després dels atemptats de Barcelona i Cambrils.

No cal dir que han agraït el suport a tots els membres del Cercle Català.

Bona temporada 2017/2018!

 
 
 
 
 
 
 
 
 

FINAL DEL LABERINT

Quan aquells dits sensibles
toquin músiques fràgils
i lentament vacil·lin
llums canviant de ciris,
surt de la festa. Mira
quanta nit, quina extrema
solitud se t’emporta,
per la rialla, a l’home
justificat i lliure
que neix del teu silenci.

Salvador Espriu
(1913-1985)

 
 
 
 
 
 

 
N’oubliez pas en 2018, nous fêterons les Cent ans de notre Cercle.
 
Un programme est en cours d’élaboration.
 
Si vous avez des idées et un peu de temps à nous consacrer, vous serez les bienvenus.
 

Via fora!, que tot està per fer i tot és possible.
                                            (Miquel Martí i Pol 1929-2003)

 

23 septembre: Repas de rentrée.
1er Octobre: Le forum des langues: annulation de cette fête par l’association Bouleguez organisatrice
14 octobre: Semaine « Autour de la musique » avec la participation de la cobla Mil·lenarià, cobla officielle de la ville de Perpignan. Cours Estienne d’Orves de 14h à 16h30. Venez nombreux!
5 novembre: La Castagnade: Max Dormoy
Décembre: Organisation d’un voyage en Catalogne du Nord: date à déterminer (si 10 personnes)
Décembre: Loto avec nos amis SOM i SEREM
Contrairement aux autres années, l’Assemblée Générale aura lieu au mois de mars et nous fêterons les rois

SUMARI

Vida del Cercle.

La Bonne Mère sillonne le ciel.
El català La “Bona mare” solca el cel.

Catalunya, més enllà del 1 d’octubre …
Catalogne, au-delà du 1er octobre.

EL POBLET (continuació).
EL POBLET (suite).
Tony Sánchez

Juliol / Setembre 2.017 – Vida del Cercle

 

Un discours émouvant de Francesc
pour fêter ce 11 septembre 2017

Le Cercle Catalan présent à Vivacité

Dansons la sardane avec nos amis de Som i Serem

Bienvenue à Marina, notre nouvelle enseignante de catalan.
Les cours de catalan sont dispensés pendant la période scolaire, tous les mardis de 14h à 15h30, à la Maison des Associations.
Le prix des cours est de 100€ pour l’année scolaire plus la cotisation annuelle au Cercle Catalan.
Nous envisageons d’ouvrir un 2iéme cours en soirée si nous avons au minimum 5 élèves (horaires à convenir).
Renseignez vous au: 06-85-15-09-25 ou 06-11-81-84-63.

Juliol / Setembre 2.017 – La Bonne Mère sillonne le ciel / La “Bona mare” solca el cel.

 

La Bonne Mère s’est élevée dans le ciel, à plusieurs kilomètres de la Terre en
compagnie du drapeau catalan.

La “Bona mare” s’ha enlairat cap el cel,
a quilòmetres de la Terra,
en companyia de la senyera.


Ce 5 septembre 2017 les Sociétés COMEX (Marseille) et Zero 2 Infinity (Barcelone) ont uni leurs forces pour réaliser le lancement d’une plateforme stratosphérique depuis la mer.

Zero 2 Infinity est l’un des spécialistes européens de lance-ment de ballons stratosphériques pour des missions scien-tifiques ou industrielles. COMEX est un pionnier des tech-nologies maritimes et des opérations offshore en Europe. Chacune des entreprises, Zero 2 Infinity et COMEX a appor-té son expertise pour réaliser leur première mission ensemble.

L’objectif principal de cette campagne de lancement effec-tuée entre 25 et 55km de Marseille était de tester les opérations de lancement à bord du navire JANUS II de COMEX. Le système de lancement global représente une longueur de 40m avec un ballon de 15m de diamètre pouvant élever 4kg de charge utile. Son déploiement a été opéré avec succès.

Un second ballon a ensuite été lancé avec succès empor-tant à son bord une charge utile symbolique de Marseille : une maquette de « Notre-Dame de la Garde » ainsi que deux drapeaux représentant Marseille et la Catalogne. Le ballon a atteint les 30km d’altitude et a été récupéré avec succès à plus de 50km des côtes.

El passat 5 de setembre de 2017 les societats COMEX (Marsella) i Zero 2 Infinity (Barcelona) han aplegat els seus esforços per dur a terme el llançament d’una plata-forma estratosfèrica des del mar.

Zero 2 Infinity és un dels especialistes europeus de llancement de globus stratosfèrics per missions científiques o industrials. CO-MEX és pioner en tecnologies marítimes i operacions offshore a Europa. Les dues empreses han aportat la se-va experiència per realitzar la seva primera missió en comú.

L’objectiu principal d’aquesta campanya de llançament, efectuada entre 25 i 55 km de Marsella, és provar les operacions de llançament a bord de la nau JANUS II de COMEX. El sistema de llançament global suposa una llar-gada de 40m amb un globus stratosfèrics de 15m de diàmetre capaç d’enlairar 4 kg de càrrega útil. El seu des-plegament s’ha dut a terme amb èxit.

Un segon globus estratosfèric ha estat llançat també amb èxit, duent a bord una càrrgega útil simbòlica de Marsella: una maqueta de Notre-Dame de la Garde, així com dues banderes que representen Marsella i Catalun-ya. El globus estratosfèric ha arribat als 30 Km d’altitud i ha estat recuperat a més de 50Km de la costa.

Juliol / Setembre 2.017 – Catalunya, més enllà del 1 d’octubre … / Catalogne, au-delà du 1er octobre

 

Catalunya,
més enllà del 1 d’octubre …

Des del 2010 s’ha obert a Catalunya una nova etapa en el llarg camí d’afirmació de la seva realitat nacional, d’ampliació del autogovern i de noves conquestes socials i –per tant- de replanteig del encaix de Catalunya en l’ordre polític, institucional i econòmic de l’ Estat espanyol.

Cal recordar que el 28 de juny de 2010 el Tribunal Constitucional espanyol va publicar la Sentència que no sols declarava inconstitucionals 14 dels 223 articles del nou Estatut d’autonomia aprovat l’any 2005 –en temes sensibles com el finançament, les competències, la llengua, la justícia…- sinó que declarava mancades d’eficàcia jurídica les referències al reconeixement de Catalunya com a nació. Aquesta sentència, que es dictava atenent a un recurs del Partido Popular, després d’una llarga campanya agressiva arreu d’Espanya, contra el nou Estatut i genèricament “contra los catalanes”!, va ser entesa com un menyspreu no sols al Parlament de Catalunya, que l’ havia aprovat per una amplíssima majoria, sinó també contra el poble català que l’havia ratificat en el referèndum del juny del 2006. A això s’afegia el profund descontentament social per les conseqüències de la crisis econòmica –amb increment de l’atur i la precarietat laboral-, les retallades en els serveis i les prestacions socials, l’estafa de les entitats financeres emparades pels poders de l’ Estat, etc.

Des de llavors s’han succeït les manifestacions de milions de ciutadans i ciutadanes -ja el 10 de juny del 2010 i després cada 11 de setembre fins enguany- per reclamar el reconeixement de Catalunya com a subjecte polític sobirà i el dret de la ciutadania catalana a decidir sobre el seu futur social i nacional i més concretament sobre una nova relació amb l’Estat espanyol, sense excloure la independència, per mitjà d’un referèndum vinculant.

Malgrat totes les prohibicions i tots els impediments per part del govern del PP, el 9 de novembre de 2014, 2.344.828 catalans i catalanes van votar en un procés participatiu exemplar, per expressar que volien el reconeixement de Catalunya com estat i que pogués esdevenir independent. No va passar de ser una manifestació política sense precedents, pacífica, massiva,. Però sense poder vinculant..

Totes les iniciatives del Parlament de Catalunya davant el govern de Madrid o el Congrés de Diputats per obtenir el reconeixement d’aquests drets per via legal i de reforma constitucional –si calia- han xocat contra un mur d’intransigència, no sols per part del PP sinó també del PSOE i del nou partit neoliberal de “Ciudadanos“, que han fet bandera electoral d’un espanyolisme tronat i del anticatalanisme, però que no poden amagar l’esgotament del model institucional, social i econòmic de la Constitució espanyola del 1978.

Han instrumentalitzat al Tribunal Constitucional i als Jutjats per paralitzar qualsevol intent de donar una sortida legal, pacífica i consensuada a les legítimes reivindicacions del poble de Catalunya. Cal reconèixer, però, que forces polítiques progressistes com Izquierda Unida, “Podemos”, les denominades “noves esquerres perifèriques” i corrents socialistes (avui amb Pedro Sánchez), es mostren disposades a negociar acords i canvis legals i constitucionals per fer possible el “dret a decidir” i el reconeixement a Catalunya com a Nació amb blindatge de competències, de recursos, de drets i deures.

En la present legislatura catalana, una majoria parlamentària formada per la coalició –Junts pel Sí i la CUP- ha impulsat un “full de ruta” que passa per la convocatòria pel proper 1 d’octubre de 2017, d’un referèndum per decidir si es vol que Catalunya es constitueixi en una república independent, o no. Aquesta vegada el govern del PP i totes les forces polítiques del nacionalisme espanyol, s’han juramentat per impedir no sols que el referèndum pugui tenir caràcter vinculant i ser reconegut internacionalment, sinó que no es repeteixi un altre 9-N, amb urnes al carrer i una gran mobilització. Sembla que, per desgràcia, aquesta vegada el govern del PP es sortirà amb el primer objectiu –impedir que el Referèndum tingui caràcter vinculant i s’ajusti als requeriments de la comunitat internacional- però no podrà impedir que al voltant del 1 d’octubre, i abans el 11 de setembre, s’expressi una gran mobilització ciutadana refermant el dret, i la voluntat, del poble de Catalunya a decidir un futur diferent, institucional i social. Si això és així, passat el 1 d’octubre caldrà obrir una “nova etapa” i establir un nou “full de ruta”, protagonitzat per un nou catalanisme popular , de fort contingut social i ambiental, que busqui noves aliances i noves forces a Espanya per fer fora al PP del govern i fer possible el redreçament nacional i la millora social del nostre país.

Catalogne,
au-delà du 1er octobre

Depuis 2010 a commencé en Catalogne une nouvelle étape d’un long processus entrepris pour l’affirmation de sa réalité nationale, de l’élargissement de son autonomie et de la mise en place de nouvelles conquêtes sociales, donc de redéfinir l’inclusion de la Catalogne dans l’ordre politique, institutionnel et économique de l’État espagnol.

Il faut se souvenir que le 28 juin 2010 le Tribunal Constitution-nel espagnol a publié un jugement déclarant anticonstitutionnels 14 des 223 articles du nouveau Statut d’Autonomie voté en 2005 par le Parlement de Catalogne, articles portant sur des points aussi sensibles que le financement, les compétences, la langue, et la justice, mais qu’il a également déclarés comme manquant d’efficacité juridique, les points portant sur la reconnaissance de la Catalogne en tant que Nation. Cette sentence répondait à un recours du « Partido Popular », et faisait suite à une longue campagne. agressive me-née partout en Espagne, par ce parti, contre le nouveau Sta-tut, mais surtout plus généralement contre « los catalanes »! Cette attitude à été comprise comme un mépris, non seulement par le Parlement de Catalogne, qui avait approuvé le Statut d’Autonomie à une large majorité, mais surtout par le peuple catalan que l’avait ratifiée lors du référendum de juin 2006. A tout cela s’ajoutait le profond mécontentement social, du à la crise économique, avec pour conséquence l’accroissement du chômage, la précarité du travail, la réduc-tion des effectifs dans les services ainsi que la réduction des prestations sociales, sans compter la grande arnaque des Banques protégées par l’État, etc…

Depuis, se sont succédées de nombreuses manifestations pour réclamer la reconnaissance de la Catalogne en tant que sujet politique souverain, le droit de la citoyenneté catalane à décider de son futur social et national et plus concrètement la mise en place d’une nouvelle relation avec l’État espagnol, sans exclure l’indépendance au moyen d’un référendum.

Malgré toutes les interdictions et tous les empêchements de la part du gouvernement du PP, le 9 novembre 2014, 2.344.828 catalans et catalanes ont voté d’une manière exemplaire, pour exprimer qu’ils voulaient la reconnaissance de la Catalogne comme État indépendant. C’était une manifestation de masse politique, pacifique et sans précédent. Mais sans pou-voir obligatoire.

Toutes les initiatives du Parlement de Catalogne auprès du gouvernement de Madrid et du Congrès, pour obtenir la reconnaissance de ces droits par voie légale ou, si nécessaire, par une réforme de la Constitution se sont heurtées à l’intransigeance non seulement du PP, mais aussi du PSOE (Parti Socialiste) ainsi que du parti néolibéral de « Ciudadanos », partis qui ont fait de l’unionisme « espagnolisme » et de l’anti-catalanisme une forme de vitrine électorale parce qu’ils ne peu-vent cacher l’épuisement du modèle institutionnel, social et économique de la Constitution espagnole du 1978.

Ils ont instrumentalisé le Tribunal Constitutionnel et les Tribunaux de manière à paralyser n’importe quelle tentative pour trouver une sortie légale, pacifique et en phase avec les légitimes revendications du peuple catalan, par contre, quelques forces politiques progressistes comme « Izquierda Unida », « Podemos », les « Nouvelles Gauches Périphériques » et certains courants socialistes (aujourd’hui avec Pedro Sánchez), se montrent disposés à négocier des accords et des change-mentsdes accords et des changements légaux et constitutionnels pour rendre possible le « réferendum » et la reconnaissance de la Catalogne comme Nation avec de nouvelles compétences, de nouveaux recours et protections des droits et devoirs.

Dans la présente législature catalane, la majorité parlemen-taire, formée par la coalition de « Junts pel Sí » et celle de la « CUP », a lancé un « processus » qui passe par la convocation, le 1er octobre 2017, d’un référendum pour décider si la Catalogne devient une république indépendante.

Cette fois le gouvernement du PP et toutes les forces poli-tiques du nationalisme espagnol « ont fait le serment » d’empêcher, non seulement que le référendum ait lieu et que de ce fait il soit reconnu internationalement, mais également qu’un autre 9-N (référendum du 9 nov 2014.) avec des urnes dans la rue et une grande mobilisation ne puisse se répéter. Il semble cependant que cette fois le gouvernement du PP puisse arriver à ses fins en empêchant qu’un référendum officiel respectant les exigences de la communauté internationale puisse avoir officiellement lieu, mais ce que ce gouvernement ne pourra pas empêcher c’est qu’à l’occasion du 1-Oct, (date du réfé-rendum) mais aussi pour le 11 septembre (Diada), s’expriment deux grandes mobilisations citoyennes réaffirmant le droit -et la volonté- du peuple de Catalogne à s’exprimer pour un futur différent. S’il en est ainsi, après le 1er octobre nous ne pourrons pas dire que tout est perdu. Par contre il faudra com-mencer une “nouvelle étape” à partir d’une nouvelle législature catalane qui devra impulser un nouveau Catalanisme populaire, à fort contenu social et environnemental et qui devra établir un nouveau processus de recherche de nouvelles al-liances avec les forces progressistes d’Espagne capables d’expulser le PP du gouvernent et de rendre possible la re-naissance nationale de la Catalogne et l’amélioration sociale de notre pays.

Salvador Milà – ex-Conseller de Medi ambient i Habitatge (2003-2006)

Juliol / Setembre 2.017 – EL POBLET (continuació / suite) – Tony Sánchez

 

EL POBLET

(continuació)

Benvolguts tots, el primer tram del nostre repte s’ha acabat en el darrer butlletí. Recordeu que cal trobar el nom d’un poblet à la vora de la mar. Que amb les pistes donades haureu de trobar el nom del poble i de comparar la imatge del temps passat i aqueixa de avui. Si ho heu trobat espero que us fara plaer de pensar un xic en el temps passat i lo que vosaltres haveu viscut en la vostra infantesa. Si no haveu trobat vet aquí altres pistes. Sou a punt, doncs hi anem.

En aquell temps, el mes de juliol es va iniciar la carrera de cotxes d’època que sortia de Barcelona i recorria tot el llarg de la costa. Encara una altra invenció per fer venir el turisme. Ara aqueixa carrera segueix existint però no té el goig de aquell temps.

Per l’agost és la festa major que era el culmini de totes las festes. Durant quinze dies, concursos de escacs, partits de futbol, sardanes al Passeig de la Ribera, concursos de billar, balls de gala en els casinos, concurs de castells de sorra a les platges, concursos de pesca. Els concursos de pesca era lo més famós. Tots els pescadors de canya de la comarca es donaven repte. Centenars de pescadors es repartien al llarg de les costes i platges des de l’estàtua d’en Benaprés, el camp de golf fins la Bufera i mes enllà, en anant per el Viver, la Punta de les Mabres, Punta Llarga, la Punta d’en Negret. Tot això se’n encenia a la fi del mes pel pregó à la Casa de la Vila a les dotze del mig dia. Balls de Bastons, Cercolets, Pastorets, Capgrossos, Gegants -els més grans de tota Catalunya (encara avui dia)-, Castellers, Moixiganga (la sola colla avui dia a Catalunya), ball de Dimonis, Drac. Es ficava en un emborbolli de por, a recórrer els carrers del poble. Baixada pel carrer Major, Plaza del Cap de la Vila al peu del Sigle, carrer Parellades, carrer Sant Pau, Sant Pere, carrer Cubelles, etc. etc., un Castell de Focs tirat des de la Punta. La “Matinal” de l’endemà on les dones esdevenien boges, estirant les mans per fer-se oferir un ram de flors llençats per xicots vestits de vinti-un botó des de una carrossa. Seguit fins à la nit per un recorregut pel poble dels balls, al so de les gralles, que et feien esgarrifar de plaer. Una baixada dels balls per les escalinates de l’Esglèsia i un recorregut pel passeig de la ribera era la conclusió de la Festa Major.

En aquells temps encara sota la foguera de l’estiu, els forasters gaudien dels dies de l’estiu que transcorria amb el somni i la dolçor dels dies que comencen a ser més curts. Cal dir que a vora mar quan els dies comencen a ser més curts, les nits son mes llargues i quin plaer de veure la lluna quan s’aixeca sobra el mar, quina meravella dels ulls veure els raigs de lluna reflectir-se sobre les ones.

Tot això ens apropava a setembre i a l’arribada dels estrangers « estrangers rics ». És lo que se solia dir dels turistes que venien a passar las vacances el setembre. Si durant tot l’estiu el poble era un formiguer de gen de tots els països d’Europa i d’Amèrica (no cal oblidar que els americans s’estaven a Espanya). Pel setembre els francesos, alemanys i els anglesos eren les colònies mes importants que passejaven pels carrers.

Era fàcil en aquells temps d’en aprendre els idiomes sense anar a la escola “sorrei” “dankeschun” “merci mesie” etc. etc. Com setanta per cent del poble treballava en la restauració, quasi bé tothom xampurrejava els idiomes: Quin fart de riure! Dirien que és en aqueix poble que es va inventar l’esperanto.

No cal descuidar que he de donar-vos pistes per trobar el nom del poble.

Doncs com en els pobles de Catalunya hi ha la festa del Sant i de la Santa, cada un té el seu dia. La de la Santa de aquest poble té quelcom de particular. Es celebra un mes, dia per dia, després de la del Sant (no sé si es lo mateix per els altres pobles). I doncs el setembre és la celebració de santa Tecla. Tornen les petardades, balls, recorreguts de carrers, pregons, castell de focs, processons. Però en el temps m’en adono que aquest poble deu ser un poc masclista. La festa de la Santa era més petita. Els estrangers no s’en adonaven però los del poble sí.

En arribant al mitjan d’octubre era la festa de les veremes. En un carrer dit de sobrenom « el carrer de l’infern » o « el carrer de la punyalada » s’aixecava al mig del lloc una font decorativa evocant la vinya, era molt gran i d’ella rajava per dolls el vi que la gent en gots de plàstic bevien à voluntat. Quina joia pels adolescents de veure aquell terratrèmol de gent i poder anar a veure això en el carrer de « l’infern » que solament pel seu sobrenom et donava esgarrifor, de tant com els pares ens en feien por. La festa començava per un castell de focs i una fira tot el llarg del passeig, il·luminada per fanals de paper i sota les palmeres.

Si us en haveu adonat heu vist que es llançaven molts castells de focs en aquest poble, doncs no sé si és aixó que va crear competència amb altres pobles. Un any varem veure el primer concurs de focs d’artifici. Llavors sí, cada dia durant una setmana des de la Punta a partir de les deu del vespre, els tres petards anunciadors feien córrer pels carres els últims homes i dones que venien d’acabar el treball. Aleshores el cel se il·luminava de palmeres de foc, petards que baixaven amb lentitud, deixant anar un ram de colors lentament per l’espai. Altres que sorgien de la mar. El soroll dels petards es barrejava amb els oooh !!! aaah !!! i els aplaudiments de la gent. Eren sorolls de trets que donaven joia, no com els d’avui que de vegades fan plorar.

Novembre era un mes de recuperació. El poble es vestia del seu traginar normal en esperant les festes de cap d’any. Solament la castanyada de Tots Sants donava un poc d’ambient de festa.

Desembre, les festes de Nadal i Cap d’Any il·luminaven els aparadors de mil colors. El concurs de pessebres feia desplaçar-se tot el poble. Com es deia « les cases de rics » s’obrien per a fer veure el seu pessebre, orgull dels propietaris. Els més bonics eren los de les « torres » dels voltants del Vinyet. Quina imaginació per a fer marxar els reis que havien d’arribar la nit dels reis davant la cova on va néixer l’Infant.

Tot el mes de gener era consagrat als Reis i als « Pastorets ». Era una comèdia que es representava al Patronat, al Retiro i al Prado.

« Els Pastorets » és una funció satírica en la que els Pastorets, Déu, la Mare de Déu , els Angelets, els Dimonis, en Lucifer i tots els entorns de la cosa Sagrada feia plorar de riure.

No heu trobat encara el nom del poblet?
          El teniu aquí :
                        SITGES

(suite)

Bien chers tous et toutes, la première partie de notre pari s’est terminée dans le dernier bulletin. Rappelez-vous, il faut trouver le nom d’un village du bord de mer au moyen de descriptions et indices don-nés. Vous devrez trouver le nom du village et comparer l’image du temps passé à celle de nos jours. Si vous avez trouve j’espère que vous aurez du plaisir à penser un peu au temps passe et à ce que vous avez vécu dans votre enfance. Si vous n’avez pas trouve voici de nou-velles pistes. Vous êtes prêts ? Donc on y va.

A cette époque, c’était en juillet, nous avons créée une course de vieux tacots qui partait de Barcelone et parcourait tout la cote. Voila encore une nouvelle invention pour faire du tourisme. De nos jours cette course existe toujours mais elle a perdu un peu de sa splendeur d’antan.

Le mois d’aout c’est la fête patronale du village qui était le point culminant de toutes les fêtes. Durant quinze jours se succédaient des concours d’échecs, matchs de football, sardanes sur la promenade de le rivière. Concours de billard, bals de gala aux casinos concours de châteaux de sable sur les plages, concours de pêche à la ligne. Le concours de pêche c’était le plus fabuleux. Tout ce que la région possédait de pêcheurs à la ligne se donnaient en défi d’être le meilleur. De centaines de pêcheurs se dépliaient tout le long des cotes et plages depuis la Estatue d’en Benapres’ et terrain de golf jusqu’a la « Bou-fere » et bien plus loin en passant par le Vivier, la Pointe des Mabres, la pointe Longue, la pointe d’en Negret. Tout cela s’enflammait vers la fin du mois au pregon à la Mairie et à midi. Danses des bâtons, des cerceaux, les bergers, les grosses têtes, les géants les plus grands de Catalogne (encore de nos jours) les Castellers (tours humaines), Mutxigangue (seule troupe de nos jours en Catalogne), les troupes de démons, Drac. Ce jour d’ouverture des festivités il se faisait un tumulte d’enfer. Le cortège parcourait les rues du village. Il descendait par la rue Majeure vers la place du centre ville, au pied du lieu dit le Siecle, ensuite rue Parelledes,rue Saint Paul, Saint pierre, rue de Cu-belles etc. etc. Un feu d’artifice était tire du lieu dit la Punte. Le len-demain matin le pregon du matin avait lieu vers cinq heures c’était le défilé dit de la Matinal. Les femmes et jeunes filles devenaient folles en étirant les bras pour cueillir un bouquet de fleurs donnés par de messieurs et jeunes hommes en habit de soirée et tires à quatre épingles et juchés sur un carrosse tiré par des chevaux noirs. Le défilé se poursuivait ainsi au son des gralles et jusqu’à la nuit profonde c’était à te faire mourir de plaisir. Une descente des groupes folkloriques par les escaliers de l’église et un parcours sur la promenade de le rivière concluait la fête patronale.

En ces temps encore sous le feu de l’été les étrangers profitaient des journées d’été qui passaient avec les rêves et de la douceur des jours qui commencent à raccourcir. Il faut dire qu’au bord de mer quand les jours commencent à raccourcir et les nuits sont plus longues quel plaisir de voir la lune se lever sur la mer, quelle merveille des yeux de voir un rayon de lune se réfléchissant sur les vagues.

Tout cela nous rapprochait de septembre et à l’arrivée des étrangers « étrangers riches » c’est ce que l’on disait des touristes qui venaient passer les vacances en cette période du mois de septembre Si durant tout l’été le village était une fourmilière de gens venus de toute Europe et d’Amérique (il ne faut pas oublier que les américains étaient en Espagne). En septembre les français, allemands et anglais étaient les colonies les plus importantes qui promenaient dans les rues.

Il était facile en ces temps la d’apprendre les langues sans aller a l’école « sorrei » « dankeschun » « merci mesie » etc. etc. Comme soixante dix pour cent de la population travaillait dans la restaura-tion et les services au client donc tout le monde baragouinait les langues étrangères. Quelle rigolade. On aurait dit que c’est dans ce village que l’on avait inventé l’Esperanto.

Il ne faut pas oublier que je dois vous donner des pistes pour trou-ver le nom du village.

Donc comme dans les villages de Catalogne il y a la fête du saint patron chacun se célébrant à une date différente. Celle de la sainte patronne de ce village revêt un caractère particulier. Elle se célèbre un mois jour pour jour après celle du saint patron (je ne sais pas s’il en est de même pour les autres villages) donc le 24 septembre on fête la sainte Thècle. A nouveau des pétarades, danses, défiles de rue, aubades, feux d’artifice, processions. Mais avec le temps je me rends compte que ce village devait être un peu machiste, la fête de la sainte patronne est moins fastueuse. Les étrangers ne s’en avisaient pas mais les villageois oui.

En arrivant à mi-octobre c’était la fête des vendanges. Dans une rue surnommée « la rue de l’enfer » ou « la rue de coup de poignard » se hissait au milieu de le place une fontaine décorative qui évoquait la vigne d’où versait du vin par barriques, elle était assez grande, les gens avec de gobelets en plastique buvaient à volonté. Quelle joie pour les adolescents de voir ce tremblement de terre provoqué par tant de monde et pouvoir y participer dans cette rue de « l’enfer », qui par son seul surnom nous faisait peur. La fête commençait par un feu d’artifice et tout le long de la promenade du bord de mer une foire illuminée de lanternes de papier.

Si vous avez bien suivi, dans ce village il se tirait beaucoup de feux d’artifice : Je ne sais pas si c’est ça qui créa une concurrence entre les autres villages? Une année on a vu le premier concours des arti-ficiers. Alors chaque jour durant une semaine depuis la pointe « la punta » à partir de dix heures du soir et les trois coups de canon annonciateurs ça faisait courir les derniers ouvriers qui terminaient leur journée de travail. Alors le ciel s’illuminait de palmiers de feu, des pétards qui descendaient avec lenteur et qui laissaient par mo-ments un bouquet de couleurs, d’autres sortaient de la mer, le bruit des pétards se mélangeait avec les hooo !!! haaa !!!Les tapes de main des spectateurs. C’étaient des tirs qui donnaient de la joie pas comme ceux d’aujourd’hui qui parfois font pleurer.

Novembre c’était un mois de récupération, le village reprenait son rythme normal en attendant les fêtes de fin d’année. Seulement la « castagnada » de la toussaint donnait un peu d’ambiance de fête.

Décembre les fêtes de Noel et de fin d’année illuminaient les devan-tures des commerces de mille couleurs, le concours de crèches fai-sait déplacer tout le village comme on disait « les maisons de riches » s’ouvraient pour faire voir leur crèche, orgueil des propriétaires. Les plus belles crèches étaient celles des maisons bourgeoises « torre » autour du lieu dit el Vinyet. Quelle imagination pour faire marcher les Rois qui devaient arriver la nuit des Rois devant l’étable où naquit l’enfant Jésus.

Tout le mois de janvier était consacré à la fête des rois et aux « Pastorets ».

Les Pastorets était une pantomime qui se jouait au Patronage, Le Retiro et au Prado.
« Els Pastorets » c’était une pantomime satirique ou les Pastorets, Dieu, les Démons, Lucifer et tout ce qui entoure la chose sacrée te faisait mourir de rire.

Si le nom de village vous ne l’avez pas encore trouvé. Vous le trouverez ici dessous :
                        SITGES

Tony SANCHEZ        Allauch 06/06/2017