Nº 9 / Novembre 2.013 – SUPLEMENT – Qüestionari de l’escola Goya de Terrassa (III).

 

Qüestionari de l’Escola Goya de Terrassa sobre la vida dels Centres Catalans a l’Exterior (III)

Segueix en aquesta edició del butlletí INFORMACIONS la publicació de les preguntes i respostes al qüestionari que el passat curs 2012-2013, els alumnes de 4t. d’ESO (Ensenyament Secundari Obligatori) de l’Escola Goya de Terrassa van enviar al Cercle Català de Marsella per servir de base a un treball de periodisme escolar i que publiquem extractades en diversos lliuraments d’aquest SUPLEMENT, pel que creiem que contenen d’interès social i històric.

El conjunt de totes les respostes al qüestionari ha constituït la base per construir la secció “Conegueu el Cercle” de la nostra pàgina web cercle-catala-marsella.flog.cat, on trobareu la informació que segueix i molta més, ampliada i il·lustrada amb documents i altres testimonis gràfics.


Escola Goya: Teniu contacte permanent amb alguna altra entitat similar a la vostra?

Cercle Català de Marsella: Existeix una relació estreta entre els diferents Casals Catalans d’arreu del món. El 1966 es creà a França la Federació d’Entitats Catalanes a l’Exili i a l’Emigració. A Suïssa s’havia creat la Federació Casa Nostra de Suïssa. Els països d’América estaven més o menys federats per àrea geogràfica. Actualment hi ha més de 120 Casals i Centres Catalans arreu del món. La majoria es troben a Europa i a Amèrica, però també n’hi ha en els altres continents, a Austràlia, a la Xina, al Japó i a l’Àfrica. Als inicis del 2000 es creà la Federació Internacional d’Entitats Catalanes impulsada, sobretot, per la gent de França a la qual poc a poc s’hi han afegit un total de més de 60 Casals.

Des del punt de vista Institucional, no fou fins el 2000 que es començaren a fer algunes coses concretes i estructurades. Cert, el 1981, arran de la trobada “Catalunya Enfora 81”, oganitzada pel Círculo Catalán de Madrid, la Secretaria de Estado para la Emigración i el Instituto Ibero Americano es realitzà un trobada a Barcelona. El resultat fou la creació d’una Secretaria, depenent de Presidència, però amb uns recursos econòmics molt migrats. Finalment, a partir del 2000 s’institucionalitzà la trobada cada quatre anys de tots els Casals Catalans. S’han fet aquestes trobades a Barcelona, Girona i Tarragona. La d’enguany, per raons de crisis no s’ha dut a terme. Es realitzaven trobades cada dos anys de les diferents àrees geografiques: Europa, América del Sud, del Centre i del Nord. Els Casals depenen de la Secretaria d’Afers Exteriors en la qual hi ha un Secretariat encarregat de les Comunitats Catalanes a l’Exterior.

Escola Goya: Quin tipus d’activitats oferiu a la ciutadania? Aquestes activitats són d’ús exclusiu per a catalans?

Cercle Català de Marsella: La millor resposta a aquestes dues preguntes la trobareu en el balanç d’activitats del 2012, el qual serà presentat a l’Assemblea General del mes de gener del 2013.

BALANÇ 2012
1. Edicions i publicacions.
2. Activitats en el marc de la Cité des Associations.
3. Exposicions.
4. Difusió de la cultura catalana.
5. Treball amb Universitats, Liceus, Escoles, estudiants, professors, historiadors, etc.
6. Altres activitats.
7. Activitats institucionals i associatives.
 
1) LES NOSTRES EDICIONS I PUBLICACIONS
T Í T O L T I R A T G E
a) Història de Catalunya en imatges (text en francès)
b) Breu diccionari de les frases mès usuals (català-francès)
c) El català, llengua d’Europa (text en francès)
d) Estatut de Catalunya (breu resum en francès)
e) Història de la llengua catalana (text en francès)
f)  Història de la sardana, dels orígens als nostres dies (text en francès)
g) Origen de les quatre barres (text en francès)
h) Altres documents (Gaudí, Guerra d’Espanya, Deportació, Camps, etc.)
i)  Edició del butlletí «INFORMACIONS»
2.000 exemplars
2.000 exemplars
1.500 exemplars
1.000 exemplars
1.000 exemplars
1.000 exemplars
1.000 exemplars
3.000 exemplars
320/340 exemplars/mes
Àmbits de distribució del butlletí «INFORMACIONS» (imprès i en pdf)
  Marsella
Boques del Roine
Europa (França compresa)
147
31
55
Àrea lingüística catalana
  Catalunya Nord
Barcelona i regió
Girona i regió
Lleida i regió
Tarragona i regió
València
Balears
Andorra
14
62
22
6
4
3
4
2
 
 
2) ACTIVITATS EN EL MARC DE LA CITÉ DES ASSOCIATIONS (MARSELLA)
Tots els dimecres De les 16h 30 a les 19h. 30. Cursets de llengua i literatura catalana. Dos nivells.
Dissabte, 18 de febrer Presentació del llibre «La identitat del Rosselló» a càrrec del seu autor, el professor d’Història Nicolau Berjoan, catedràtic a la Universitat de Provença i membre del Cercle Català.
Dissabte, 10 de març Conferència de la historiadora Eliane Richard, membre del Cercle Català «Les relacions entre Marsella i Catalunya al segle XIX. El cas d’Antoni Vidal fill de Sant Feliu de Guíxols».
Dissabte, 21 d’abril Presentació del DVD, «Catalunya és així». Debat animat per en Francesc Panyella, President i Solange Cariou, Vicepresidenta. Distribució de documentació.
Dissabte, 12 de maig Presentació de la conferència del professor Honorari Enric Farreny sobre el tema: «Noves visions sobre els republicans espanyols». Distribució de documentació.
Diumenge, 9 de setembre Participació a la festa «VIVACITÉ», organitzada per la Cité des Associations, a la qual hi participen més de tres-centes entitats. Parada del Cercle amb informació sobre Catalunya, les nostres activitats i la venda de llibres d’autors catalans.
Dissabte, 27 d’octubre Conferència a càrrec de Miquela Juan, membre del Consell Directiu, «Mallorca, serena, belle i bàrbara». Projecció del DVD de Marc Lauga «Eivissa 1962».
Dissabte, 24 de novembre Conferència històrico/musical a càrrec de Natacha Nicolas, Presidenta de la Societé de Musique de Chambre d’Avignon. «Vida i obra de Pau Casals (1876-1973)». Amb la participació del pianista Eric Breton i la soprano catalana Lydia Mayo.
 
3) EXPOSICIONS
Del 2 al 18 de Maig Universitat de Lleida. Exposició dels plafons amb els documents que il·lustren els «90 anys de la història del Cercle Català de Marsella».
Del 30 de maig al 3 de
juny
Baó (Catalunya Nord). Exposició dels «90 anys de la història del Cercle Català de Marsella». Presentació de llibres dels autors del Cercle: Sergi Bachs, Maria Bell·lloch, Miquela Juan i Francesc Panyella.
Del 25 al 30 d’octubre Le Pontet (Vaucluse). Exposició de les obres del soci del Cercle Jaume Bosch. Vernissatge, 26 d’octubre.
 
4) DIFUSIÓ DE LA CULTURA CATALANA
Dimarts, 14 de febrer Avinyó. En els Salons de «Les après-midi de Fonseca» Presentació del DVD «Catalunya és així» (versió francesa) a càrrec de Francesc Panyella i Solange Cariou.
Distribució de documentació. Prop d’un centenar de persones assistiren a la conferència.
Del 23 al 27 d’abril Marsella. Llibreria l’Atinoir. Festa del Llibre i de la Rosa. En el curs de tots aquest dies presentació de llibres d’autors catalans traduits al francès. El dia 27, clausura de les jornades amb un piscolabis ofert als visitants.
Del 9 a l’11 de maig Aix en Provença. En el marc dels actes organitzats entorn de la vinguda del poeta, narrador i dramaturg Ponç Pons, invitat per la Universitat de Marsella/Provença, acollida del mateix en el curs de la presentació de la seva obra a la Fondation Saint-John Perse.
Dijous, 31 de maig Marsella. Llibreria Maupetit. Acollida de l’escriptor barceloní, Víctor del Arbol i preentació del seu llibre traduit al francès: «La Tristesse du Samouraï».
El 8, 9 i 10 de Juny Marsella. Participació al «Quatrième Festival du Livre de La Canebière». Organitzat per l’Associació «Couleur Cactus» sota els auspicis de l’Ajuntament del 1er. Sector. Parada amb informació sobre Catalunya i les nostres activitats. Acollida i presentació de l’obra de l’escriptor Francesc Serés.
Dissabte 1 i diumenge 2
de setembre
Grans. Participació al «Festival des Fontaines» organitzat pel Col·lectiu Provenço. Parada amb informació sobre Catalunya i les nostres activitats. Venda de llibres d’autors catalans.
Diumenge, 21 d’octubre Saint Savournin. Participació a la Festa Provençal de les Associacions de «La Chaine de l’Etoile». Parada amb llibres d’autors catalans i informacions sobre Catalunya i les nostres activitats.
Dijous, 13 de desembre Marsella. Llibreria «La Bouquinerie des Cinq Avenues» Presentació de la darrera novel·la d’en Gildas Girodeau, «La paix plus que la verité» basada en una visita al Cercle Català de Marsella, uns anys abans.
 
5) TREBALL AMB UNIVERSITATS, LICEUS, ESCOLES, ESTUDIANTS, PROFESSORS, HISTORIADORS, ETC.
Marsella Participació el dies 10 i 11 de febrer al certamen organitzat per la Cambra de Comerç i d’Indústria, el saló METIERAMA, orientat als Liceus (equivalent als instituts) i Escoles de formació professional. En l’Espai EUROPA, presència d’una parada del Cercle Català amb informació sobre Catalunya i les possibilitats d’intercanvis amb els centres de Catalunya. Parada amb llibres d’autors catalans, traduits al francès i informació general sobre Catalunya i les nostres activitats.
Aix en Provença Continuació dels treballs de recerda documental amb el professors Nicolau Berjoan cara la preparació d’una història del Cercle Català de Marsella.
Marsella Universitat d’Aix-Marsella, campus de Luminy. En el marc del programa Erasmus, acollida de l’estudiant de biologia Jordi Zamarreño. Organització de la seva estada en un Centre de Recerques Biològiques.
Miramas Tramesa de documentació sobre Catalunya i les activitats del Cercle Català a la professora Michèle Marcellin, que exerceix en un Liceu Profesional de la localitat. Contactàrem amb aquesta professora en el curs del Saló METIERAMA.
Mallorca Tramesa de documents al professor d’història Jaume Corbera de la Universitat de Palma pel seu treball de recerca sobre les relacions entre Catalunya i Provença.
Barcelona Tramesa d’un seguit de documents a un grup d’estudiants de periodisme de la Universitat Pompeu Fabra, que fan un treball de recerca sobre les activitats dels Centres i Casals Catalans a l’estranger.
Lleida Càtedra d’Occità de la Universitat de Lleida. Tramesa de documents sobre les relacions entre Catalunya i Occitània. Han penjat en la seva web el butlletí del Cercle Català de Marsella.
Marsella Acollida de l’historiador marsellès Jean-Pierre Cassely. Ajuda a les seves recerques històriques sobre dos temes: El sac de Marsella el 1423, per les tropes d’Alfons el Magnànim i l’arribada dels pescadors catalans el 1720, després de l’epidèmia de pesta que delmà la ciutat.
Barcelona Col·laboració amb la periodista Meritxell Mongay que fa un treball sobre les relacions entre Catalunya i Marsella. Tramesa de documents i articles.
Terrassa Col·laboració amb l’escola Goya d’aquesta ciutat, en el seu treball de recerca sobre la vida dels Centres Catalans de l’Exterior. Tramesa de documents i llibres.
 
6) ALTRES ACTIVITATS
13 i 14 de març Marsella. Invitat per l’associació «Rencontre-Lectures», acollida de l’escriptor i poeta Sergi Pey, que presentava el seu llibre «Trésors de la Guerra d’Espagne». Participació als debats dels nostres amics Sergi Bachs, Maria Bell·lloch i Francesc Panyella.
16 març Marsella. Participació en els locals del Centro Español i del Centro Andaluz a la filmació d’una entrevista de Francesc Panyella, en la qual en el curs de dues hores explicà la història del Cercle Català des de la seva fundació fins als nostres dies, així com la seva vida de militant en el llarg combat contra la dictadura franquista. Aquestes gravacions estan auspiciades per la FACEEF, per tal de deixar constància del paper associatiu a França.
26 de març, 1 i 2 d’abril Marsella. Filmació d’una entrevista per TV3, en el marc de les activitats del Cercle, d’una bona part dels membres del Consell Directiu, així com filmació dels indrets de la vila de Marsella que tenen una relació amb Catalunya. El tema, projectat en el curs del mes de setembre era «Els olis catalans a Europa».
31 de març Perpinyà. Una delegació de 15 membres del Cercle Català participà a la manifestació que tingué lloc a la capital de Catalunya Nord, al peu del Castellet, per la defensa de la llengua catalana.
5 d’abril Marsella. Acollida del poeta Jordi López i Puig, President dels Joves escriptors Catalans, de passada per Marsella. Intercanvi de llibres i d’obres. Preparació de la seva vinguda en el marc del Centre de Poesia de la Vieille Charité.
17 d’abril Septèmes les Vallons. Reunió de treball amb el regidor de Cultura cara la preparació d’unes jornades dedicades a les relacions entre la Provença i Catalunya. Data fixada: febrer del 2013. En aquesta reunió ens acompanyava l’amic Glaudi Barsotti, membre de l’Institut d’Estudis Occitans.
5 de maig Marsella. A la Maison de Quartier del Bd. Dugommier, depenent de l’Ajuntment del 1er. Sector de la ciutat, represa dels cursets de sardanes. Aquests tindran lloc tots els primers dissabtes de cada mes si l’assistència d’alumnes es confirma.
11 de novembre
Marsella. Després de diverses gestions fetes prop de l’Ajuntament de la ciutat de Marsella, inauguració de la placa commemorativa a la memòria dels catalans que participaren a les dues grans guerres europees. La placa diu:

Placa al peu del Monument Aux Mobiles

A més de la representació oficial del Cercle i molts socis i amics, hi eren presents el senyor José F. Allegrini, Regidor de l’Ajuntament de Marsella, en representació de l’Alcalde; el senyor Patrick Mennucci, Vicepresident del Consell Regional i Alcalde del Primer Sector de la ciutat, així com la senyora Maryse Olivé, delegada del Govern de la Generalitat de Catalunya a França. També hi era l’Enric Farreny, Vicepresident de l’Associació d’«Antics Guerrillers i Maquisards espanyols a França».
 
7) ACTIVITATS INSTITUCIONALS I ASSOCIATIVES
Socis a 31 de desembre del 2012: 143
Dissabte, 21 de gener Marsella. Assemblea General Ordinària. Balanç de les activitats del 2011. Presentació de l’Estat de Comptes. El·laboració del programa pel 2012. Elecció del nou Consell Directiu que s’amplia amb tres nous membres. Per cloure l’Assemblea, actuació del Grup Occitano/Provençal «Duo Cheops». Més de quaranta socis participaren a la reunió.
Diumenge, 19 de febrer Marsella. Visita guiada a la descoberta del típic barri «Le Panier» amb les explicacions de la nostra amiga Anna Pastor. Al final de la visita, dinar al restaurant «Le Sanglier». Prop de 30 socis presents.
Diumenge, 24 de juny Sisteron. Excursió de final de curs. Visita de Sisteron. Acollida per l’Associació dels Alps «Catalans per tot». Dinar de germanor al restaurant «Le Castillet d’Oraison». Ballada de sardanes.
Dimarts, 11 de setembre Marsella. Recepció oficial en l’Espace Rencontres, de la Cité des Associations, amb motiu de la Festa Nacional de Catalunya. Missatge de la senyora Marie-Arlette Carlotti, Ministra del Govern del senyor Hollande. Missatge de Salutació del senyor Jean-Marc Buisson, Director de Relacions Internacionals del Consell General (equivalent a la Diputació). Presència del nou Cònsol de l’Estat Espanyol, del senyor Michel Bourgat, regidor, en representació del senyor Jen-Claude Gaudin, Alcalde de Marsella. Representants del Centro Español i del Centro Cultural Andaluz i l’Antoni Fàbregas, de l’associacio «El Porró« de Salon de Provença. Molts socis i amics de Catalunya.
Diumenge, 30 de setembre Marsella. Tradicional dinar de tornada de vacances al restaurant «Le Sanglier». Prop de 40 socis presents, entre ells la nostra degana (97 anys) Fernande Rainieri.
Diumenge, 4 de novembre Marsella. Tradicional castanyada amb els corresponents panellets i cava. Tot arribat de Catalunya. Actuació de la Coral «CANTANORIA» que, sobre tot amb les seves cançons d’Amèrica Llatina, animaren la vetllada. Per a nosaltres, inclogueren al seu repertori dues cançons catalanes. «Al Vent» d’en Raimon i «L’Estaca» d’en Lluís Llach.
Diumenge, 9 de desembre Marsella. Tradicional rifa Loto, rifle, amb productes del país i tot un seguit d’obsequis oferts pel Conseil Général.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *