Nº 5 / Maig 2014 – Les monedes de Jaume el Conqueridor – Jean-Claude Prujà

Les monedes de Jaume el Conqueridor (7)

PereI/II rei de Catalunya/Aragó continuà amb les mateixes monedes d’Alfons : diners idèntics per Aragó, Catalunya i Provença. Caldrà esperar el seu fill Jaume I, per veure grans canvis i nous tipus divers de monedes. Amb el comerç més important Jaume tingué d’emetre peces mes grosses i de valor més alt.

El Regnat de Jaume I: (1208/1213-1276). Orfe de mare i de pare al 1213, Jaume va ser reconegut rei al 1214 per les Corts de Lleida. La trascendència del seu regnat es innegable; tot considerant que no és una frontera, vol tancar la porta  occitana obrint la mediterrània. Un projecte abandonat  el 1258, quan va  segellar el tractat de Corbeil. Molt criticat, i massa tou, Jaume prefereix llençar el pais pels altres camins ja oberts! I la conquesta de Mallorca i València  ha de ser més consolidada per esser adquirides fàcilment. La moneda serà també més forta i consolidada. Jaume ha assentat les bases d’un poderós estat medieval amb la força creixent de la llengua materna. (Muntaner ha escrit «El llibre dels faits»).

Les Monedes encunyades (primeres a últimes).

1) Catalunya: Primer canvi i aparició de les armes catalanes amb un diner de dobler (15,5% d’argent).

Anvers: BARQINO

                 Anvers: BARQINO

Revers: IACO'REX

                     Revers: IACO’REX

Diner de billó.
Armes de Catalunya
amb 2 pals !

2) Catalunya: altre diner de billó de tern (un poc més ric, 25% d’argent). L’anvers i el revers porten la mateixa llegenda.

Imtg3w

Imtg4w Imtg5w Imtg6w Imtg7w

3) Provença : Marsella ha participat a la conquesta de Mallorca, donant un signe de les noves orientacions !

Anvers : REX  ARA   GONE    Revers : PO-VI-NC-IA

                Anvers : REX  ARA  GONE                                                                                                                Revers : PO-VI-NC-IA

4) Aragó: Un altre canvi del diner : la creu del Sobrarbe desapareix remplaçada per la creu de doble travesser. La creu aragonesa quedarà present al revers fins Joan I (1387/1396) i Violant d’Aragó la seua filla.

Anvers : ARA-GON           Revers : IACOBVS REX

    Anvers : ARA-GON                                                                                  Revers : IACOBVS REX

5) València: La creu de València substitueix la del Sobrarbe aragonès.

Anvers : IACOBUS REX      Revers : VALENCIE

    Anvers : IACOBUS REX                 Revers : VALENCIE

6) Montpeller: el tractat de Corbeil ha deixat Montpeller dins l’àmbit aragonès. La seva moneda serà el precedent del croat barceloní i dels rals sicilians, valencians, mallorquins etc ; les monedes comercials de l’expansió mediterrània i del comerç amb França!

Anvers : IACOBVS DEI GRA REX ARAGONV                Revers : DOMINVS MONTISPESVLANI

Anvers : IACOBVS DEI GRA REX ARAGONV             Revers : DOMINVS MONTISPESVLANI

Jean-Claude Prujà

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *