Gener / Març 2.017 – Exposition sur la Catalogne à la Maison des Associations de Marseille / Exposició sobre Catalunya a la Maison des Associations de Marsella.

 

Le cercle Català de Marseille a
présenté du 30 janvier au 4 février
une exposition sur la Catalogne à la
Maison des Associations de Marseille

Les vingt-deux panneaux exposés, composés de textes et de photos, expliquent la Catalogne cette Nation que Dieu, dit-on visita un jour parfumé de printemps, pendant qu’autour de lui chantaient, pour accompagner ses pas, la mer, la montagne, la campagne, les fleurs, et les petits oiseaux.

El cercle Català de Marsella ha
presentat del 30 de gener al 4 de febrer
una exposició sobre Catalunya a la
Maison des Associations de Marsella.

Els vint-i-dos panells exposats, compostos de text i fotos, expliquen Catalunya –aquesta Nació que Déu, diuen, visità un dia perfumat de primavera mentre al seu voltant, acompanyant els seus passos, cantaven la mar, la muntanya, el camp, les flors i els ocells.


En parcourant l’exposition on peut voir la diversité des paysages de nos deux Catalognes baignées par la Méditerranée sous le regard des Pyrénées, d’où le Canigou surveille le train jaune de Cerdagne, Collioure et peut-être plus loin la Costa Brava, Cadaquès et encore plus loin le Delta de l’Ebre avec ses nombreux sites pour observer les oiseaux. A mi-chemin Montserrat sa vierge noire et ses montagnes mais aussi Barcelone qui se veut capitale de l’art roman et gothique et tant d’autres lieux inoubliables.

On y apprend que la Catalogne est une vieille nation avec une grande histoire et que vers 988 le refus des carolingiens et d’Hugues Capet d’aider Borell II comte de Barcelone assiégé par Mohamet el Mansour fut l’acte fondateur de son indépendance. Mais également que la langue catalane n’est pas un dialecte, est parlée par près de huit millions de personnes de Salses à Elche, au sud d’Alicante, mais aussi dans La Franja de Ponent, en Aragon, aux iles Baléares, en Andorre ainsi qu’à Alghero en Sardaigne. Ramon Llull, né vers 1232 est considéré comme l’un des inventeurs du catalan littéraire.

Il fut le premier à utiliser une langue néo-latine pour exprimer des connaissances philosophiques, scientifiques et techniques. La littérature catalane est très riche. Elle a été l’invitée d’honneur de la foire de Francfort en 2007 et du Salon du livre à Paris en 2013.

En continuant la visite, nous croisons la route de grands musiciens comme Isaac Albeniz, Pau Casals, Jordi Savall, Frederic Mompou, mais également celle d’architectes modernistes réputés tels Antoni Gaudi, Josep Puig i Cadafalch et sur cette même route des arts nous allons également rencontrer le facétieux surréaliste Dali, Mirò, Tapiés, Barcelò et dans un style de peinture différent, Casas, Mir, et Nonell. Sans oublier les rapports étroits qui unissent la Catalogne et la Provence : la mémoire commune, le drapeau, l’origine catalane du «Coupo Santo» ainsi que l’invitation du Canigou chaque année en Provence.

Mais la visite se termine alors, avant d’aller rendre visite à la sardane ainsi qu’aux «castellers» et à leurs spectaculaires pyramides humaines, dégustons visuellement quelques spécialités gastronomiques comme la cargolade avec son ail i oli, le «pa amb tomaquet» ou une bonne «escalivada», le tout arrosé d’une ou plusieurs bouteilles de «Cava», ce vin effervescent inventé en 1872 et produit depuis lors dans la région du Penedès au sud de Barcelone.

Merci à Martine et à l’équipe du Cercle, qui a réalisé cette belle exposition avec à coup sûr l’arrière pensée de nous inciter au voyage.

Recorrent l’exposició, es pot apreciar la diversitat de paisatges de les nostres dues Catalunyes banyades per la Meditarània i acaronades pels Pirineus, des d’on el Canigó acompanya amb la mirada el tren groc de la Cerdanya, Cotlliure i potser més lluny la Costa Brava, Cadaqués i encara a més distància el Delta de l’Ebre amb els seus nombrosos indrets per observar els ocells. A mig camí Montserrat, la seva verge negra i les muntanyes però també Barcelona, que es vol capital de l’art romànic i gòtic, i tants d’altres llocs encara, tots ells inoblidables.

Ens assabentem que Catalunya és una vella nació amb una gran història i que l’acte fundador de la seva independència fou als voltants de l’any 988, quan els carolingis i Hug I de França refusaren d’ajudar el compte Borrell II de Barcelona, assetjat per Mohamet i Mansour. Però descobrim igualment que la llengua catalana no és un dialecte, que és parlada per vora vuit milions de persones de Salses a Elx, al sud d’Alacant, però també a la Franja de Ponent, a l’Aragó, a les Illes Balears, a Andorra així com a l’Alguer, a l’illa de Sardenya. Ramon Llull, nascut als volts de 1232 és considerat com l’un dels inventors del català literari.

Fou el primer a utilitzar una llengua neo-llatina per expressar coneixements filosòfics, científics i tècnics. La literatura catalana és d’una gran riquesa. Va ser la convidada d’honor a la Fira de Frankfurt el 2007 i al Saló del Llibre de París el 2013.

Continuant la visita, ens creuarem pel camí grans músics com ara Isaac Albéniz, Pau Casals, Jordi Savall, Frederic Mompou, però també arquitectes il·lustres com els modernistes Antoni Gaudí o Josep Puig i Cadafalch. En aquest itinerari de descoberta de les arts, trobarem també el faceciós surrealista Dalí, Miró, Tàpies, Barceló i, en un estil de pintura diferent, Casas, Mir i Nonell. Sense oblidar els vincles estrets que uneixen Catalunya i la Provença: la memòria comuna, la bandera, l’origen català de la “Coupo Santo” així com la invitació del Canigó cada any a la Provença.

La visita es va apropant al seu final. Abans, però, fem un cop d’ull a la sardana i als castellers –aquestes espectaculars piràmides humanes- i degustem visualment algunes especialitats gastronòmiques, com ara la cargolada amb el seu all i oli, el pa amb tomàquet o l’escalivada, tot plegat ben amanit amb una o diverses ampolles de Cava, aquest vi efervescent inventat el 1872 i produït des d’aleshores a la regió del Penedès, al sud de Barcelona.

Gràcies a la Martina i a l’equip del Cercle per haver realitzat aquesta bonica exposició amb la velada intenció, de ben segur, d’incitar-nos al viatge.

Serge B.

   

Cette semaine d’exposition s’est terminé avec la venue de nos amis du théâtre de la LLangostera le samedi 4 février. Ils ont présenté au public présent, des lectures théâtrales ( Lectures teatrals gesticulades) de Maria Rosa i Terra Baixa de Guimerà Maria Rosa i Terra Baixa de Guimerà El Conte : El bitllet de Mil de Rodoreda, El Conte, i El bitllet de Mil de Rodoreda : Maria Rosa, El bitllet de Mil, Terra baixa.

Un grand moment de partage, d’écoute de cette langue catalane et beaucoup d’émotion à la fin du spectacle. Merci à tous et nous nous sommes promis de recommencer !

Aquesta setmana d’exposició s’ha acabat amb la vinguda dels nostres amics del teatre de Llagostera el dissabte 4 de febrer, que han presentat al públic lectures teatrals gesticulades de Maria Rosa i Terra Baixa d’Àngel Guimerà El Conte : El bitllet de Mil de Rodoreda, El Conte, i El bitllet de Mil de Rodoreda : Maria Rosa, El bitllet de Mil, Terra baixe.

Un gran moment de compartir coses, d’immersió en els sons de la llengua catalana i amb un final especialment ric d’emocions. Gràcies a tots! Ens hem promès de tornar-hi!

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *